top of page

二手手風琴  

歐洲手風琴品質優良,大部分60/70年代的琴至今仍然擁有很高的實用價值。
二手琴最重要的就是琴內的狀況和音準。本中心出售之二手琴全部經專人檢測清潔,確保裡內狀況良好。
無論你是新手上路或需要不同琴種,二手琴都是你的好選擇。
 
**二手琴包背帶、琴袋及兩年保養**

Hohner Concerto III 72

Key: 34   Bass: 72  

Reed: LMM   Register: 5/2
Origin: Germany


$12,000

 

General (reduced)

Key: 41   Bass: 120  

Reed: LMM   Register: 4/2
Origin: Italy


$9,000

 

SOLD

Hohner Concerto III 72

Key: 34   Bass: 72  

Reed: LMM   Register: 5/2
Origin: Germany


$11,000
 

Accordina -by Excelsior

Key: 41   Bass: 120  

Reed: LM   Register: 3/2
Origin: Italy


$7,000

 

SOLD

BB

chromatic C system/convertor

Notes: 41   Bass: 120

Reed: LMH   Register: 7/2
Origin: Italy


$20,000

 

SOLD

Mfc.Co.Chicago

Key: 41   Bass: 120  

Reed: MM   Register: 2/2
Origin: Italy


$7,000

 

SOLD

Marinucci

Key:   Bass:  

Reed:    Register: 
Origin: Italy


$10,500
 

SOLD

Silvio Moratta

Key: 37   Bass: 96  

Reed: LMH   Register: 5/2
Origin: Italy


$9,800

 

SOLD

Hohner Concerto II 72

Key: 34   Bass: 72  

Reed: MM   Register: 3/-
Origin: Germany


$9,200

 

SOLD

Weltmeister Consona

Key: 37   Bass: 96  

Reed: LMMH   Register: 11/5
Origin: Germany


$10,000

 

SOLD

Marazza

Key: 41   Bass: 120  

Reed: LM   Register: 3/2
Origin: Italy


$12,000

 

SOLD

Marinucci

Key: 37    Bass: 96  

Reed: LMM   Register: 7/2
Origin: Italy


$14,000

 

SOLD

Cosca Accordiola

Key: 37   Bass: 80  

Reed: LMM   Register: 4/-
Origin: Italy


$12,000

 

SOLD

Weltmeister

Key: 34   Bass: 60  

Reed: LMM   Register: 5/3
Origin: Germany


$6,800

 

SOLD
bottom of page